استخدام خانوم برای بسته بندی

تهران
مالی و حسابداری


  • درخواستی

توضیحات

استخدام یک خانوم برای بسته بندی قطعات یدکی خیابان امیرکبیر نزدیک مترو ملت