• ارائه

توضیحات

انژکتور پژو ۴۰۵ :تعداد ۱۸ عدد در کارتن انژکتور پژو ۲۰۶ و پراید :تعداد۵۰ عدد در کارتن پمپ و درجه داخل باک پژو۴۰۵، پژو۲۰۶، پراید، ریو، زانتیا و تیبا :تعداد ۱۲ عدد در کارتن پمپ بنزین پیکان میکانیکی :تعداد۴۰ عدد در کارتن